Stomatologia rodzinna, Ortodoncja
Chirurgia, Implantologia, Tomografia 3d

Chirurgia

Ekstrakcja (usunięcie) zęba bez znieczulenia (EX)   70,00 zł
Ekstrakcja (usunięcie) zęba mlecznego w znieczuleniu   100,00 zł
Ekstrakcja (usunięcie) zęba w znieczuleniu   120-250 zł
:zęba jednokorzeniowego bez komplikacji (EX-1)   120,00 zł
:zęba wielokorzeniowego bez komplikacji (EX-2)   140,00 zł
:zęba wilokorzeniowego z separacją korzeni lub dłutowaniem (EX-3)   200,00 zł
:zęba wielokorzeniowego z separacją korzeni + szycie   230,00 zł
:zęba 8 (ósmego) – bez komplikacji   250,00 zł
Chirurgiczne usunięcie zatrzymanego zęba 8 (ósmego)   400-500 zł
Resekcja   330,00 zł
Chemisekcja   300,00 zł
Założenie szwów po ekstrakcji   50,00 zł
Zdjęcie szwów   Gratis
     
Zatamowanie krwawienia (podanie leków przeciwkrwotocznych)   50,00 zł
Założenie opatrunku do zębodołu   40,00 zł
Nacięcie ropnia w znieczuleniu   80,00 zł
Wycięcie małej zmiany w dziąśle ( + badanie histopatologiczne 80 zł)   310,00 zł
Badanie histopatologiczne   80,00 zł
Kiretaż zamknięty ¼ uzębienia (KIR)   220,00 zł
Kiretaż otwarty ¼ uzębienia (KIR)   350,00 zł
     
Implant – wszczepienie (1 sztuka)   2 600,00 zł
Implanty pod protezę komfortową dla szczęki (cena bez protezy)   7 000,00 zł
Implanty pod protezę komfortową dla żuchwy (cena bez protezy)   5 500,00 zł
Pokrycie recesji korzeni 1 zęba   330,00 zł
     
AUGMENTACJA:    
: po ekstrakcji zęba + koszty leków   220,00 zł
     
: z rozszczepieniem wyrostka + koszty leków   1 100,00 zł
: z podniesieniem zatoki metodą zamkniętą + koszty leków   700,00 zł
: z podniesieniem zatoki metodą otwartą + koszty leków   1 300,00 zł
: z przeszczepieniem bloku kostnego + koszty leków   1 100,00 zł
: przy założeniu implantu + koszty leków   Gratis
: kieszeni przyzębnej   450,00 zł
     
Odsłonięcie chirurgiczne zęba zatrzymanego   250,00 zł

 

 

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

visa  master card  ae