Stomatologia rodzinna, Ortodoncja
Chirurgia, Implantologia, Tomografia 3d

  • Start

Zakup innowacyjnego wyposażenia stomatologicznego, w celu wzrostu innowacyjności usług przedsiębiorstwa KA-DENT

 

Beneficjent NZOZ "KA-DENT" Stomatologia Rodzinna, K. Kostrzewska-Kaminiarz, J. Kaminiarz sc.

realizuje projekt pn.:

 

Zakup innowacyjnego wyposażenia stomatologicznego, w celu wzrostu innowacyjności usług przedsiębiorstwa KA-DENT”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 1.5. Rozwój sektora MŚP., Poddziałanie 1.5.1. Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne

Cele i planowane efekty projektu:  Nadrzędnym celem realizacji projektu inwestycyjnego jest wzrost innowacyjności usług przedsiębiorstwa

KA-DENT.

 

Wartość projektu : 896 895,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 499 934,24 PLN

Projekt realizowany w okresie: 01.04.2017 – 30.06.2018 r.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od  mgr inż. Janusza Kaminiarza 65/540-16-55


Zobacz również artykuł: CYFROWA STOMATOLOGIA, który opisuje zakupione i wdrożone w ramach dofinansowania systemy

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes